Politica de confidentialitate si securitate a datelor

P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU (denumită în continuare și ”firma” sau “noi”, “noastra”) depune toate diligentele in vederea protejarii confidentialitatii tuturor datelor cu caracter personal pe care le colecteaza, prelucreaza și stocheaza.

Scopul si natura prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de catre P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU sunt prelucrate exclusiv in scopul vanzarii de produse si/sau prestarii de servicii solicitate de dvs., pentru a va confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea, pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare, pentru conformare cu legile in vigoare.

Schimbarea scopului prelucrarii datelor, fie partial, fie integral, se va efectua numai cu consimtamantul dvs.

Tipul de date cu caracter personal colectate si prelucrate:

Date solicitate in cazul vanzarii de produse: nume si prenume, telefon de contact, CNP/CI – serie si nr., adresa de facturare, adresa de livrare, numele si prenumele pesoanei care primeste coletul, telefonul persoanei care primeste coletul, adresa de e-mail.

 

Modalitatile de colectare a datelor cu caracter personal ale clientilor, fie in format fizic sau digital sunt prin intermediul:

  • Formularelor online (de comanda, cerere de oferta, contact) de pe site-urile detinute de P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU, respectiv www.pasaridetara.ro
  • Apelurilor telefonice primite de la dvs.
  • Mesajelor pe email transmise catre noi
  • Colectarii directe de catre agentii de vanzari

Stocarea datelor

Datele se prelucreaza pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, la dispozitiile privind arhivarea.

Transmiterea datelor

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dvs. și pot fi dezvăluite, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, partenerilor contractuali ai P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU (firme de curierat, împuterniciți către care am externalizat anumite servicii etc.) și în orice alte situații justificate cu înștiințarea în prealabil a persoanei vizate.
Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale.

Partenerii contractuali catre care firma transmite date cu caracter personal:

Urgent Cargus/Fan Courier/Posta Romana – datele transmise: nume si prenume persoana de contact, telefonul persoanei de contact, adresa de livrare; in scopul expedierii comenzilor.

Protejarea datelor

P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.
P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU utilizează metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare si doar datele personale necesare scopurilor specificate.
P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deține si analizeaza noi solutii pentru imbunatatirea sistemelor de securitate.

Drepturile persoanei vizate

Drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 de care beneficiati sunt: dreptul de informare și acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, beneficiati de dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Exercitarea dreptului de ștergere conduce la incheierea contractului, P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE LAURENTIU având obligația legală de a păstra datele în baza cărora a fost facut contractul.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul datelor de contact de mai jos.
Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

Contact Protectia datelor

Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteti contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa: Localitatea Vacareni, Judetul Tulcea
Email: contact@pasaridetara.ro
Telefon: 0741 586 203

Contact

Tel: 0737 176 384

email: contact@pasaridetara.ro

Toate drepturile rezervate © 2020 P.F.A. GHERGHISAN N. GEORGE